Čo s plastovým odpadom?

Ochrana životného prostredia a spoločenská zodpovednosť podnikov sa dostáva čoraz viac do popredia. Podľa Ministerstva životného prostredia Slovensko recykluje až 20,1 percenta komunálnych odpadov, podľa Eurostatu je to však len 14,9 percenta. Jedným z najviac diskutovaných recyklovateľných odpadov je plast.

 Čo s plastovým odpadom?
Čo s plastovým odpadom? (unsplash.com)

PET fľaše a igelitové vrecká, sa voľne v prírode rozkladajú viac ako 500 rokov. Recyklovaný PE – polyetylén sa po spracovaní dá opätovne použiť na výrobu odpadových sáčkov a košov. Triedené PET fľaše sa vyčistia a rozomelú na malé kúsky. Poloproduktom sú vlákna na výrobu tkanín a nábytku.

Polystyrén a jeho kompozity, sú po polyetyléne (PE) a polypropyléne (PP),ktoré sú najčastejšie používané polyméry. Z polystyrénu sa vyrábajú obaly na potraviny ako tácky, alebo kelímky, rôzne hračky, hrebene, rukoväť zubných kefiek. Používa sa ako obalový materiál na prepravu nábytku, elektrotechniky. V poslednom desaťročí sa používal ako tepelnoizolačný materiál na izoláciu budov.