Je optický kábel skutočne zo skla?

Optické vlákno je veľmi tenké vlákno kremenného skla priemerom pripomínajúci ľudský vlas. Optický kábel je veľmi úzky, veľmi dlhý sklenený valec so špeciálnymi charakteristikami. Svetlo vstúpi cez jeden koniec vlákna, cestuje daným vláknom, až dokiaľ neopustí dané vlákno na druhom konci.

Je optický kábel skutočne zo skla?
Je optický kábel skutočne zo skla? (unsplash.com)

Príliš slabé svetlo môže spôsobiť stratu svetla počas prenosu. Optické vlákna sú usporiadané vo zväzku, ktorý nazývame optický kábel. V praxi sa používa na prenos svetelného signálu na dlhé vzdialenosti. 

Optický kábel a optické vlákna disponujú týmito základnými vlastnosťami. Straty vo vlákne sú veľmi malé . A napriek ohnutiu vlákana a zníženiu signálu v rohoch vlákna sa signál nemení a putuje ďalej. Optické vlákno sa skladá z jadra (core) z čistého skla, alebo z oxidu kremičitého.

Jadro optického kábla leží v obale za skleneného plášťa (cladding) aby sa svetlo nerozptýlilo z jadra do okolia. Protinárazová ochrana (Buffer Coating) teda primárna ochrana, chráni jadro a krehký sklený plášť a zvyšuje odolnosť voči ohybu.